Open de Bijbel

Lukas 19:14
NBV 14 Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!” Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 But his citizens hated him, and sent a message after him, saying, We will not have this man to reign over us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version