Lukas 19:14

NBV

14Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”

SV

14En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.

KJV

14But his citizens hated him, and sent a message after him, saying, We will not have this man to reign over us.