Gerelateerd aan Lukas 19:10

Gerelateerd aan Lukas 19:10

Ezechiel 34:16

Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken-maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Mattheüs 1:21

Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Gerelateerd aan Lukas 19:10

1 Timotheüs 1:13

hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Romeinen 5:6

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Lukas 15:4

‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Lukas 5:31

Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel;
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Mattheüs 15:24

Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Lukas 15:32

Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Mattheüs 10:6

Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël.
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Mattheüs 9:12

Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Hebreeën 7:25

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
Gerelateerd aan Lukas 19:10

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan Lukas 19:10

Mattheüs 18:10

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.