Lukas 19:10

SV

10Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

KJV

10For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.