Open de Bijbel

Lukas 19:10
NBV 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version