Lukas 18:24

NBV

24Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.

SV

24Jezus nu, ziende, dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan!

KJV

24And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!