Open de Bijbel

Lukas 18:1
NBV1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version