Open de Bijbel

Lukas 17:28
NBV 28 Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version