Open de Bijbel

Lukas 15:25
NBV 25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard musick and dancing.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version