Gerelateerd aan Lukas 15:10

Gerelateerd aan Lukas 15:10

2 Korinthe 7:10

Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Ezechiel 33:11

Zeg tegen hen: "Zo waar ik leef-spreekt God, de HEER -,de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?"
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Lukas 15:7

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Hebreeën 1:14

Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Ezechiel 18:23

Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? -spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Openbaring 5:11

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Ezechiel 18:32

Want de dood van een mens geeft me geen vreugde-spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Mattheüs 18:14

Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Lukas 7:47

Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Lukas 13:5

Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Handelingen 11:18

Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Handelingen 10:3

Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: ‘Cornelius!’
Gerelateerd aan Lukas 15:10

2 Kronieken 33:13

Hij bad tot God, en God liet zich vermurwen en verhoorde zijn smeekbede. Hij liet hem terugkeren naar Jeruzalem en herstelde hem in zijn macht. Toen erkende Manasse dat de HEER God is.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Mattheüs 18:10

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Filemon 1:15

Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen,
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Lukas 2:1

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Mattheüs 28:5

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
Gerelateerd aan Lukas 15:10

Handelingen 5:19

‘s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: