Gerelateerd aan Lukas 15:1-7

Gerelateerd aan Lukas 15:1

1 Timotheüs 1:15

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste,
Gerelateerd aan Lukas 15:1

Mattheüs 9:10

Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.
Gerelateerd aan Lukas 15:1

Lukas 5:29

Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren.
Gerelateerd aan Lukas 15:1

Ezechiel 18:27

Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven.
Gerelateerd aan Lukas 15:1

Mattheüs 21:28

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.”
Gerelateerd aan Lukas 15:1

Romeinen 5:20

En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.
Gerelateerd aan Lukas 15:1

Lukas 7:29

Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid: zij hadden zich immers door Johannes laten dopen.
Gerelateerd aan Lukas 15:1

Lukas 13:30

En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Mattheüs 9:11

De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Lukas 19:7

Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Lukas 7:39

Toen de Farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is.
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Lukas 5:30

De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Handelingen 11:3

en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten.
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Lukas 7:34

De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: “Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Galaten 2:12

Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis.
Gerelateerd aan Lukas 15:2

1 Korinthe 5:9

Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers,
Gerelateerd aan Lukas 15:2

Lukas 15:29

Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Ezechiel 34:16

Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken-maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Ezechiel 34:11

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Mattheüs 18:12

Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?
1
2
3
4
5
Volgende