Open de Bijbel

Lukas 14:24
NBV 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version