Lukas 12:7

NBV

7Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

SV

7Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

KJV

7But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.