Lukas 12:54

NBV

54Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo.

SV

54En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo.

KJV

54And he said also to the people, When ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, There cometh a shower; and so it is.