Lukas 12:50

NBV

50Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.

SV

50Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!

KJV

50But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!