Open de Bijbel

Lukas 12:50
NBV 50 Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 50 But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version