Gerelateerd aan Lukas 12:45

Gerelateerd aan Lukas 12:45

Mattheüs 24:48

Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg,
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Jesaja 56:10

Want al mijn wachters zijn blind, ze merken niets; ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen: vadsig en hijgend liggen ze daar, ze willen alleen maar luieren.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Mattheüs 22:6

De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Filippensen 3:18

Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Judas 1:12

Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld,
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Openbaring 17:5

en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: 'Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld'.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Ezechiel 34:3

Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Openbaring 13:7

Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

2 Korinthe 11:20

Tenslotte verdraagt u het ook dat men u tiranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Ezechiel 12:27

'Je weet, mensenkind, wat het volk van Israël zegt: "De visioenen van die ziener betreffen de verre toekomst, zijn profetieën gaan over verre tijden."
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Jesaja 65:6

Hier voor mij ligt wat er geschreven staat; ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden. Ik zal jullie je wandaden terugbetalen
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Romeinen 16:18

want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Openbaring 18:24

Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen, van al degenen die op aarde werden geslacht.'
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Ezechiel 12:22

'Mensenkind, hoe luidt dat spreekwoord bij jullie in Israël? De dagen rijgen zich aaneen, en geen visioen komt uit?
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Openbaring 16:6

Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed laat u hen drinken. Ze hebben het verdiend.'
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Jeremia 20:2

liet hij de profeet stokslagen geven en hem in de hoge Benjaminpoort bij de tempel in het blok sluiten.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

2 Petrus 2:13

en onrecht lijden als loon voor hun eigen onrecht. Ze genieten ervan om zich op klaarlichte dag volledig te laten gaan. En wanneer ze samen met u aan een feestmaal deelnemen, zijn ze een schandvlek voor uw gezelschap, omdat ze zwelgen in hun bedrieglijk genot.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Ezechiel 34:8

Zo waar ik leef-spreekt God, de HEER -,mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen!
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Openbaring 13:15

Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.
Gerelateerd aan Lukas 12:45

Openbaring 18:7

Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren!
1
2
Volgende