Open de Bijbel

Lukas 12:21
NBV 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version