Gerelateerd aan Lukas 11:4

Gerelateerd aan Lukas 11:4

Mattheüs 6:12

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Mattheüs 26:41

Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’
Gerelateerd aan Lukas 11:4

2 Timotheüs 4:18

De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Jakobus 2:13

Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Jesaja 43:25

Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Lukas 22:46

en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Efeze 4:31

Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Mattheüs 18:35

Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
Gerelateerd aan Lukas 11:4

2 Korinthe 12:7

niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Daniel 9:19

Heer, luister naar ons! Heer, vergeef ons! Heer, verhoor ons gebed! Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf, want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk.'
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Hosea 14:2

(14:3) Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: 'Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Johannes 17:15

Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Kolossensen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Lukas 8:13

Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

1 Korinthe 10:13

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

2 Thessalonicensen 3:3

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Openbaring 3:10

Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Mattheüs 11:25

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Psalmen 130:3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand?
Gerelateerd aan Lukas 11:4

Openbaring 2:10

Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.
1
2
Volgende