Lukas 10:39

NBV

39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.

SV

39En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde.

KJV

39And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word.