Lukas 10:38

NBV

38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.

SV

38En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.

KJV

38Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.