Gerelateerd aan Lukas 10:33

Gerelateerd aan Lukas 10:33

Spreuken 27:10

Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
Gerelateerd aan Lukas 10:33

1 Koningen 8:50

Vergeef uw volk alle zonden en misstappen die het tegen u begaan heeft en wek het mededogen op van degenen die hen als gevangenen hebben weggevoerd.
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Lukas 7:13

Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Mattheüs 18:33

Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Jeremia 38:7

Ebed-Melech, een hoveling afkomstig uit Nubië, hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis, terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort.
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Mattheüs 10:5

Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad.
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Johannes 8:48

De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?’
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Exodus 2:6

Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: 'Dat moet een Hebreeuws kind zijn.'
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Jeremia 39:16

‘Ga naar de Nubiër Ebed-Melech en zeg tegen hem: Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik heb niet beloofd dat ik deze stad zou redden, maar gezegd dat ze ten onder zou gaan. Mijn woorden zal ik nu waarmaken. Je zult het met eigen ogen aanschouwen,
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Johannes 4:9

De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Lukas 17:16

Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.
Gerelateerd aan Lukas 10:33

Lukas 9:52

Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden,