Open de Bijbel

Lukas 10:29
NBV 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version