Open de Bijbel

Lukas 10:28
NBV 28 ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version