Open de Bijbel

Lukas 1:6
NBV 6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version