Lukas 1:6

NBV

6Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden.

SV

6En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.

KJV

6And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.