Open de Bijbel

Lukas 1:44
NBV 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 44 For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version