Lukas 1:32

NBV

32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.

SV

32Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

KJV

32He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David: