Open de Bijbel

Leviticus 8:6
NBV 6 Mozes liet Aäron en zijn zonen bij zich komen en waste hen met water. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen, en wies hen met dat water.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version