Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 7:23

'Zeg tegen de Israëlieten: "Vet van een rund, een schaap of een geit mogen jullie niet eten.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

1 Samuel 2:15

Sterker nog, soms kwam de priesterknecht al voor er rook van het vet opsteeg eisen: 'Geef het vlees aan de priester om het te roosteren. Maar wel rauw; gestoofd vlees wil hij niet!'
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Mattheüs 22:37

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Jesaja 53:10

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 4:26

Al het vet moet hij op het altaar verbranden, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt. Zo voltrekt de priester voor de leider van het volk de verzoeningsrite voor wat hij misdaan heeft, en krijgt deze vergeving.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 3:14

Een deel van het vredeoffer moet als offergave aan de HEER worden aangeboden: het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden,
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 3:9

De vette delen van het dier moeten als offergave aan de HEER worden aangeboden: de bij het stuitbeen afgesneden staart in zijn geheel, het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden,
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Exodus 29:22

Neem de vette delen van de ram: de staart, al het vet van de buikholte, de kleinste lob van de lever en de beide nieren met het niervet, en ook de rechterachterbout; deze ram dient als wijdingsoffer.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 9:24

Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag, begon het te jubelen, en iedereen wierp zich ter aarde.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Exodus 29:13

Neem al het vet rond de ingewanden, de kleinste lob van de lever, de beide nieren en het niervet, en verbrand dit op het altaar.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 3:3

Een deel van het vredeoffer moet als offergave aan de HEER worden aangeboden: het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden,
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

2 Kronieken 7:7

Salomo wijdde het midden van het voorplein van de tempel van de HEER, zodat de offers daar konden worden opgedragen, want het bronzen altaar was te klein voor alle brandoffers, graanoffers en het vet van de geslachte dieren.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 8:25

Daarna nam hij de vette delen van het offerdier: de staart, al het vet rond de ingewanden, de kleinste lob van de lever en de beide nieren met het niervet, en ook de rechterachterbout.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 17:6

De priester moet immers het bloed tegen het altaar van de HEER gieten, dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat, en het vet verbranden als een geurige gave die de HEER behaagt.
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 4:8

Al het vet van de stier die als reinigingsoffer wordt aangeboden, moet hij weghalen: het vet rond de buikholte en het vet aan de ingewanden,
Gerelateerd aan Leviticus 3:16

Leviticus 4:31

Al het vet moet hij verwijderen, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de HEER behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrite, en krijgt deze vergeving.