Gerelateerd aan Leviticus 23

Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Leviticus 23:4

Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd:
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Leviticus 23:37

Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dag samen moet vieren en waarop jullie de HEER een offergave moeten aanbieden, brandoffers, graanoffers, vredeoffers en wijnoffers, al naar gelang voor een bepaalde dag is voorgeschreven.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Numeri 29:39

Dit zijn de brandoffers, graanoffers, wijnoffers en vredeoffers die u de HEER op uw hoogtijdagen moet opdragen. Ze vallen buiten uw gelofteoffers en uw vrijwillige gaven."'
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Psalmen 81:3

(81:4) blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan en bij vollemaan voor onze feestdag,
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Joel 2:15

Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Numeri 10:10

Ook als jullie feestvieren, op de vaste feesten en bij nieuwemaan, en brandoffers en vredeoffers brengen, moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de HEER, jullie God.'
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Hosea 2:11

(2:13) Aan alle dagen dat zij feestviert, haar hoogtijdagen, nieuwemaan en sabbat, aan al haar feestvreugde zal ik een einde maken.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Exodus 23:14

Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van mij feestvieren.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

2 Koningen 10:20

'Kondig een feestelijke samenkomst af ter ere van Baäl, 'beval Jehu, en zo gebeurde het.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Jesaja 1:13

Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Nahum 1:15

(2:1) Daar, over de bergen, snelt een boodschapper. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Jona 3:5

De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

2 Kronieken 30:5

besloten ze om in heel Israël, van Berseba tot Dan, te laten omroepen dat men naar Jeruzalem moest komen om aan de HEER, de God van Israël, het pesachoffer op te dragen. Voor die tijd hadden ze dat namelijk niet gezamenlijk gedaan, hoewel het zo was voorgeschreven.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Joel 1:14

Kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in de tempel van de HEER, jullie God, en roep luid tot de HEER !
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Numeri 10:2

'Maak van gedreven zilver twee trompetten om de gemeenschap bijeen te roepen en om het sein tot opbreken van het legerkamp te geven.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Klaagliederen 1:4

De wegen naar Sion treuren, er zijn geen feestgangers meer. Haar poorten liggen verlaten, haar priesters zuchten, haar meisjes zijn bedroefd. En zijzelf: bitter is haar lot.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Leviticus 23:21

Jullie moeten die dag als heilige dag samen vieren en mogen dan niet werken. Dit voorschrift blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Exodus 32:5

Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Kolossensen 2:1

Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.
Gerelateerd aan Leviticus 23:2

Jesaja 33:20

Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende