Open de Bijbel

Leviticus 1:6
NBV 6 Het offerdier moet worden gevild en in stukken gesneden, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in zijn stukken delen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version