Open de Bijbel

Colossenzen 4:5
NBV 5 Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version