Kolossensen 4:14

SV

14U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.

KJV

14Luke, the beloved physician, and Demas, greet you.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.