Open de Bijbel

Colossenzen 3:4
NBV 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version