Kolossensen 3:4

NBV

4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

SV

4Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

KJV

4When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.