Kolossensen 3:15

NBV

15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

SV

15En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.

KJV

15And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.