Kolossensen 3:1-2

NBV

1Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

SV

1Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

KJV

1If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
2Set your affection on things above, not on things on the earth.