Open de Bijbel

Colossenzen 3:1
NBV1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version