Kolossensen 2:17

NBV

17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt-de werkelijkheid is Christus.

SV

17Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

KJV

17Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.