Kolossensen 2:10

NBV

10en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

SV

10En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

KJV

10And ye are complete in him, which is the head of all principality and power: