Open de Bijbel

Colossenzen 2:10
NBV 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 And ye are complete in him, which is the head of all principality and power:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version