Kolossensen 1:3

NBV

3In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u,

SV

3Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;

KJV

3We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,