Open de Bijbel

Colossenzen 1:19
NBV 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version