Kolossensen 1:19

SV

19Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;

KJV

19For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.