Open de Bijbel

Colossenzen 1:18
NBV 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version