Open de Bijbel

Colossenzen 1:13
NBV 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version