Gerelateerd aan Jozua 1:7-8

Gerelateerd aan Jozua 1:7

Deuteronomium 5:32

Het is nu aan u om ze in acht te nemen, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen; wijk er op geen enkele manier van af.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

1 Kronieken 22:13

Wanneer je je houdt aan de bepalingen en regels die de HEER met betrekking tot Israël aan zijn dienaar Mozes heeft opgedragen, zul je zeker slagen. Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Jozua 11:15

De HEER had dit aan zijn dienaar Mozes opgedragen, en Mozes had het aan Jozua opgedragen, en Jozua voerde het uit. Hij liet niets achterwege van wat de HEER aan Mozes had opgedragen.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Jozua 1:8

Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

1 Koningen 2:3

Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt,
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Deuteronomium 12:32

(13:1) U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Jozua 1:1

Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes:
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Deuteronomium 29:9

(29:8) Houd u daarom aan de regels van dit verbond, opdat u slaagt in alles wat u doet.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Numeri 27:23

legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Deuteronomium 31:7

Toen riep Mozes Jozua bij zich en ten overstaan van alle Israëlieten zei hij tegen hem: ‘Wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden dat de HEER onder ede aan hun voorouders had beloofd, en onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Spreuken 4:27

Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Spreuken 8:20

Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht
Gerelateerd aan Jozua 1:7

Deuteronomium 28:14

Wijk dan ook op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.
Gerelateerd aan Jozua 1:8

Psalmen 119:15

Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht.
Gerelateerd aan Jozua 1:8

Psalmen 19:14

(19:15) Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.
Gerelateerd aan Jozua 1:8

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan Jozua 1:8

Deuteronomium 6:6

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Gerelateerd aan Jozua 1:8

Spreuken 3:1

Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Gerelateerd aan Jozua 1:8

Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Gerelateerd aan Jozua 1:8

Deuteronomium 29:9

(29:8) Houd u daarom aan de regels van dit verbond, opdat u slaagt in alles wat u doet.
1
2
3
Volgende