Open de Bijbel

Jozua 1:16
NBV 16 Zij antwoordden Jozua: 'We zullen alles doen wat u ons bevolen hebt en overal naartoe gaan waar u ons heen stuurt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Toen antwoordden zij Jozua, zeggende: Al wat gij ons geboden hebt, zullen wij doen, en alom, waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And they answered Joshua, saying, All that thou commandest us we will do, and whithersoever thou sendest us, we will go.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version