Open de Bijbel

Jona 4:7
NBV 7 Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version