Open de Bijbel

Jona 2:7
NBV 7 (2:8) Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 When my soul fainted within me I remembered the LORD: and my prayer came in unto thee, into thine holy temple.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version