Open de Bijbel

Jona 2:4
NBV 4 (2:5) Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Then I said, I am cast out of thy sight; yet I will look again toward thy holy temple.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version