Open de Bijbel

Johannes 9:25
NBV 25 ‘Of hij een zondaar is weet ik niet, ‘zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Hij dan antwoordde en zeide: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version