Open de Bijbel

Johannes 8:58
NBV 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u, ‘antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version