Open de Bijbel

Johannes 8:56
NBV 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 56 Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version