Open de Bijbel

Johannes 8:50
NBV 50 Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 50 Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 50 And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version